Terra-Vac Sweeper
Terra-Vac Stud
Terra-Vac Ferret

Presentation av Terra-Vac!

Terra-Vac har maskinerna för underhåll av grönytor (sedan 1982!). Nedan kan du läsa om Terra-Vacs försäljningskanaler, om leverans och om service och underhåll.

Försäljningen av Terra-Vac maskiner kan ske på 4 olika sätt:

 • Direkt till köparna
 • använda demo platser för Terra-Vac ägare i hela Europa
 • genom försäljnings stöd från vårt internationella servicenätverk
 • genom våra försäljningskontor i olika europeiska länder.

För leverans av din Terra-Vac kan du välja mellan 3 alternativ:

 • leverans direkt till ditt företag
 • genom stöd från vårt internationella servicenätverk
 • via din egen återförsäljare.

Det finns 4 möjligheter till service och underhåll av din Terra-Vac:

 • genom din egen verkstad
 • genom din egen återförsäljare
 • genom vårt internationella servicenätverk av företag för jordbruksmaskiner
 • genom våra försäljnings- och servicekontor i olika europeiska länder.

Logo Suction Cleaners & Sweepers + 5 machines

Terra-Vac, maskiner för att ta bort spillning.

För hästgårdar finns det många goda skäl att välja en Terra-Vac maskin för mekanisk upptagning av spillning :

 • Du kan välja mellan 3 olika sugmaskiner eller 4 sopmaskiner för borttagning av spillning
 • Terra-Vac-maskinerna är lätta att använda och de sparar tid och pengar
 • En större del av parasiter tas också bort ( blodmask etc) från den städade ytan
 • Sänkt behov av kemikalier för avmaskning som sparar mycket tid samt förbättrar hälsan på dina hästar avsevärt
 • Besparingarna på grund av mindre frekventa avmaskning är enorma
 • Din investering i en Terra-Vac maskin återbetalas snabbt
 • Dessutom: kvaliteten på dina betesmarker förbättras med hjälp av en Terra-Vac

Priser från € 3.995,00 för den minsta sugmaskinen till € 16.465,00 för den största sopmaskinen, exklusive moms och transportkostnader.

Läs mer i våra broschyrer via knapparna längst ner till höger på denna sida.

Terra-Vac maskiner för underhåll av grönområden

För underhåll av stora grönytor så som stadsparker, idrottsanläggningar, golfbanor etc. finns det 4 Terra-Vac Stud modeller: stora sugmaskiner med en lagringskapacitet på 5 till 10m3 och med varierande höjder för tippning.

Maskiner för kommuner:

Varje höst ska stora mängder löv rensas från grönytor. Många kommuner och företag som erbjuder underhåll av grönytor använder främst lövblåsare och olika uppsamlare. Men, manuell arbetskraft kostar för mycket tid och pengar. Ni sparar mycket tid och pengar genom att investera i våra sugmaskiner till din maskinpark.

Studmodellerna 5, 6, 7,5 eller 10m3.

Vi skiljer på Stud CS-modellerna, som har en rotor och Stud CT eller Twin Fan-modellerna som har två rotorer som används samtidigt.

Stud CS och Stud CT har en lutande design med en lagringskapacitet på 5 eller 10m³. Tankarna för båda maskinerna tippas på 1,80 m över marknivå.

Alla Stud-modeller är utrustade som standard med en fast, hydrauliskt justerbart sugmunstycke och en fyra meter lång sugslang för de svårtillgängliga områdena. Munstyckets bredd varierar från 60 till 240 cm.

För golfbanor, idrottsanläggningar och fotbollsplaner:

Terra-Vac sopmaskin har en arbetsbredd på 140 till 180 cm och används för att sopa och suga upp löv, gräsrester och annan skräp från parker, fotbollsplaner och golfbanor. Våra sopmaskiner har en lagringskapacitet på 3,5 till 7m3.

Dessa modeller har priser från € 12.540.00 för Terra-Vac Stud 5m3. upp till € 35.955,00 för den största maskinen, exklusive moms och transportkostnader.

Referenser

Den bästa referensen till en Terra-Vac maskin är ägare av maskinerna; Vi ger dig gärna uppgifter så ni kan få kontakt.

Har du frågor?
Tommy Kvarsel är svenska så snälla kommunicera med honom på ditt eget språk. För mer information kontakta Tommy Kvarsell : + (46) (0) 73 053 55 89.